CAAWI:    European Muslim Association(EMA)

Garab istaag jamciyada EMA si loo fuliyo acmaasha khayrigaa ee EMA ,  ay fuliso .

Nebiga ( nabadgalyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ) ayaa laga wariyey hadal la micno ah :

” Qofkii ku hanuuniya qof khayr,waxuu helayaa ajarka qofka sameeyey mid la mid ah  ayadoon qofkii waxba laga dhimin…

[ waxaa soo wariyeey Muslim ]  ”

    Sadaqada:btn_donateCC_LG

Ku shub koontada Jamciyada EMA : 8327-9,944865670-3 ( Swedbank ) .

Ama      Bankgiro: 5077-7713    
Swish : 1234273918

Haddii kale:

Waxaad si toos ah u gayn  kartaa xafiiska EMA .Autogiroblanket-ema (3)

Dhamaanteen Allaah haynaga aqbalo camalka wanaagsan .

Aammiin!!!!!!