Guddiga Ema waxuu ka kooban yahay koox shaqooyin kala duwan iyo khibrad kala duwan Jamciyada u qabta:
 Hawlgalka Guddiga ayaa ugu horrayn waxa uu yahay in la xoojiyo oo la dhiirigeliyo hawlaha EMA 
 iyo in ay u khidmayso bulshada soomaliyeed dhamaan si hufan.

 Guddoomiye: Mukhtar Abdulahi Arab            Guddoomiye Ku-xigeenka : Hussein Hassan Hersi 
      mukhtar.abdulahi@emanordic.com                     infö@emanordic.com 
      Tel: +46 73-745 48 04                         Tel: +46 70-7877966
 


 khasnajiga : Abdulkadir Mohammed Xalane         Xubin Maamulka : Abdi Mohamed Abdi
     abdulqadir.halane@emanordic.com                  infö@emanordi.com 
           Tel: +46 73-7047614                  Tel: +46 70-4502770
 
 
 
 Xoghayaha/xiriirka: Said Mohamed Yusuf
       said.yusuf@emanordic.com               
          Tel: +46 73-9482874