Historia:

European Muslim Association

European Muslim Association (EMA) är en Ideell ,religiös riksorganisation ,som grundades år 2013 i Nordic (Finland).Ema är en partipolitisk obunden och samhällsnyttig organisation vars verksamhet baseras på människors lika värde och allas delaktighet i positiv samhällsutveckling.Vi aktiv verkar för dialog,integration,respekt och tolerans.

Registerade i sverige år 2015 med Organisations nummer:802496-1768.

Besöksadress: European Muslim Assocation
Rinkebytorget 2 ,  163 73  Spånga

Postadress: Box 5092, 163 05 Spånga.

Kontakt: Tel: 073-745 48 04
E-post: info@emanordic.com     eller    emasverige@gmail.com