EMA ’s styrelse består av en mångfaldig grupp med varierande bakgrund och kompetenser inom olika specialområden.

Styrelsens uppdrag är först och främst att stärka och främja verksamheten inom samfundet samt få en fungerande miljö som inkluderar alla besökare och medlemmar

Ordförande:

Mukhtar Abdulahi

mukhtar.abdulahi@emanordic.com

Tel:073-745 48 04

Vice ordförande:

Hussein Hassan hersi

info@emanordic.com

Tel: +46 70-7877966

Kassör:

Abdulqadir Mohamed Halane

info@emanordic.com

Tel: +46 73-7047614

Sekreterare/kontaktperson:

Said Mohamed Yusuf

info@emanordic.com

Tel: +46 73-9482874

Ledamot:

abdi Mohamed Abdi

info@emanordi.com

Tel: +46 70-4502770