Syfte:

Vi håller seminarier, föreläsningar, workshop om det islamiska sanna budskap, om fred, integration, bra uppfostran, respekt till Europaslag och dess värderingar, att vara laglydig, konsekvenser av ungdomsgäng, konsekvenserna av droger och missbrukarna, arbetsbetydelse för individenthumb_DSC00611_1024

Vi syftar till att bevara och stärka den muslimska identiteten och närvaron för muslimerna att, enskilt och i grupp, privat och offentligt, utöva sin religion och engagera sig positivt i samhällets olika funktioner

Vi Stärker kontakten med andra muslimska aktörer i Sverige samt samarbetet och erfarenhetsutbytet inom den muslimska gemenskapen

Vi samarbeta med individer, organisationer och myndigheter i samhället där vi i samförstånd kan finna bra gemensamma problemlösningar