Om oss:

European Muslim Association:

European Muslim Association (EMA) är en Ideell ,religiös riksorganisation ,som grundades år 2013 i Nordic (Finland).Ema är en partipolitisk obunden och samhällsnyttig organisation vars verksamhet baseras på människors lika värde och allas delaktighet i positiv samhällsutveckling.Vi aktiv verkar för dialog,integration,respekt och tolerans.

Registerade i sverige år 2015 med Organisations nummer:802496-1768.

Vi vill gärna veta vad du tycker om European muslim association  webbsidor. Vi förbättrar gärna sidorna i enlighet med användarnas behov och önskemål. Om det är något du vill fråga gällande European muslim association eller om du vill ha mer information om oss kan du kontakta:Mukhtar A  Arab  på Ema’s centralkansli i Stockholm på  tfn +46 73-7454804,e-post: info@emanordic.com Obs! Vi svarar endast på frågor som berör Emasverksamhet.

Besöksadress:
European Muslim Assocation
Rinkebytorget 2 ,  163 73  Spånga

Postadress:
Box 5092, 163 05 Spånga.

Kontakt: Tel: 073-745 48 04
E-post: info@emanordic.com
eller    emasverige@gmail.com


Verksamhet:

EMA bedriver en stor ideell verksamhet för äldre, vuxna, ungdomar och barn med allt , seminarier, undervisning,och sportaktiviteter.


Syfte:

Vi håller seminarier, föreläsningar, workshop om det islamiska sanna budskap, om fred, integration, bra uppfostran, respekt till Europaslag och dess värderingar, att vara laglydig, konsekvenser av ungdomsgäng, konsekvenserna av droger och missbrukarna, arbetsbetydelse för individen.

Vi syftar till att bevara och stärka den muslimska identiteten och närvaron för muslimerna att, enskilt och i grupp, privat och offentligt, utöva sin religion och engagera sig positivt i samhällets olika funktioner.

Vi Stärker kontakten med andra muslimska aktörer i Sverige samt samarbetet och erfarenhetsutbytet inom den muslimska gemenskapen.

Vi samarbeta med individer, organisationer och myndigheter i samhället där vi i samförstånd kan finna bra gemensamma problemlösningar.

 Styrelse:

EMA ’s styrelse består av en mångfaldig grupp med varierande bakgrund och kompetenser inom olika specialområden.Styrelsens uppdrag är först och främst att stärka och främja verksamheten inom samfundet samt få en fungerande miljö som inkluderar alla besökare och medlemmar

Ordförande:
Mukhtar Abdulahi Arab

Vice ordförande:
Hussein Hassan Hersi

Kassör:
Abdulkadir Mohamed Halane

Sekreterare/kontaktperson:
Said Mohamed Yusuf

Ledamot:
Abdi Mohamed Abdi


Medlemskap:EMA

Som medlem är du välkommen att ta del av aktiviteterna som vi erbjuder. Du är också, genom att betala medlemsavgiften med och tar ansvar för att påverka EMA framtida utveckling och bidrar till att vi kan fortsätta driva de frågorna som är aktuella för den muslimska gruppen i Europa. Tveka inte att höra av dig till oss om du har funderingar eller åsikter, varmt välkommen!

btn_donateCC_LGSwedbank konto
8327-9,944865670-3

Bankgiro: 5077-7713    
Swish nummer :  1234273918

Må Allah belöna Er

Klicka här för att få fram Meslemsblanketten:Autogiroblanket-ema (3)