Bismillah. As salamu alaykum.

Profeten (salla Allahu ´alayhi wa sallam) sade i betydelse: ”Den som vägleder till en god handling, får samma belöning som den som utför den…” [rapporterad av Muslim]

Allmosor:

EMA : bedriver många aktiviteter inom olika områden. Allt från våra regelbundna föreläsningar till Events, Seminarium, hemsidan mm. Vi trycker även flygbladen som delas ut till muslimer och icke muslimer.

Vid bidrag till EMA hjälper du att säkerställa den dagliga driften av EMA som är öppen för alla människor, varje dag, året runt

EID AL-ADHA

Eid al-Adha, Offerfestens tid, Visar hängivenhetens spår så blid. Sadaqa strömmar, en nådefull gest, I delandet finner hjärtan sin rest.

Getter:100USD Ko:460USD Kamel:1160USD

Zakat-fitri:

Per Persson 80kr

Zakat al-Fitr är en obligatorisk gåva som ges vid slutet av Ramadan för att rena fastan och hjälpa de behövande att fira Eid. Beloppet motsvarar en viss mängd matvaror eller dess penningvärde. Genom att ge Zakat al-Fitr visar muslimer solidaritet och omtanke för sina medmänniskor.

Swedbank  

Ge en gåva via

Swedbank-konto:8327-9,944865670-3

Eller via   Swish:1234273918

Autogiroblanket-ema (3)