Rådgivningsstöd:

European Muslim Association vision är att bli en ledande aktör inom omsorg till barn och familjer med annan etnisk bakgrund än svensk
¨Det främmande är inte främmande för oss¨.

Mål och metod:
Vi vill erbjuda barn och familjer med annan etnisk bakgrund en fungerande individ- och familjeomsorg.

Genom att vi möter våra klienter i deras egna sociala sammanhang och med respekt för deras religion och kulturella normsystem skapar vi först en stark förtroenderelation. Detta är förutsättningen för all resultatinriktad behandling.
Förtroende och motivation är avgörande för behandlingens resultat.

Kompetens:

Ema har en utbildad imam som skapar förtroende och motivation hos våra klienter.

Effektiv hjälp:
Vår versamhet erbjuder följande behandlings- och stödformer:

  • Familjerådgivning.
  • Föräldrarådgivning.
  • Barn- och ungdomsstöd.

Samarbetspartners:

Samverkan mellan myndigheter är viktig för insatsens utveckling.

Vi har ett nära samarbete IKC