European Muslim Association:

European Muslim Association (EMA) är en Ideell ,religiös riksorganisation ,som grundades år 2013 .Ema är en partipolitisk obunden och samhällsnyttig organisation vars verksamhet baseras på människors lika värde och allas delaktighet i positiv samhällsutveckling.Vi aktiv verkar för dialog,integration,respekt och tolerans.

Registerade i sverige år 2015 med Organisations nummer: 802496-1768

Vi vill gärna veta vad du tycker om European muslim association  webbsidor. Vi förbättrar gärna sidorna i enlighet med användarnas behov och önskemål. Om det är något du vill fråga gällande European muslim association eller om du vill ha mer information om oss kan du kontakta:  på Ema’s centralkansli i Stockholm på  tfn +46762838128 ,e-post: info@emanordic.com Obs! Vi svarar endast på frågor som berör Emasverksamhet.

Historia:

European Muslim Association (EMA) är en Ideell ,religiös riksorganisation ,som grundades år 2013.Ema är en partipolitisk obunden och samhällsnyttig organisation vars verksamhet baseras på människors lika värde och allas delaktighet i positiv samhällsutveckling.

Verksamhet:

European Muslim Association (EMA) bedriver en stor ideell verksamhet för äldre, vuxna, ungdomar och barn med allt , seminarier, undervisning,och sportaktiviteter.

Medlemskap:

Som medlem är du välkommen att ta del av aktiviteterna som vi erbjuder. Du är också, genom att betala medlemsavgiften med och tar ansvar för att påverka EMA framtida utveckling och bidrar till att vi kan fortsätta driva de frågorna som är aktuella för den muslimska gruppen i Europa. Tveka inte att höra av dig till oss om du har funderingar eller åsikter, varmt välkommen!

Styrelse:

EMA ’s styrelse består av en mångfaldig grupp med varierande bakgrund och kompetenser inom olika specialområden. Styrelsens uppdrag är först och främst att stärka och främja verksamheten inom samfundet samt få en fungerande miljö som inkluderar alla besökare och medlemmar

Kontaktperson:  

Mukhtar A Arab

E-mai:

info@emanordic.com

Telnr:  

+46 76 28 38 128