REGISTERKORT FÖR MEDLEMMAR

A: Kategori:-Skall vara registrerademed namn, adress, födelse-eller personnummer och registreringsdatum.
-Varje ny registreradmedlem över 12 år skall bekräfta medlemskap med namnunderskrift.
-Endast personer som är folkbokförda i Sverige får medräknas
B: Kategori: Övriga bidragsgrundande deltagare skall vara registrerade med namn och adress.

MEDGIVANDE

För medlemsavgift till Sveriges Muslimska Förbundet (SMF)
Härmed ger jag mitt medgivande till SMF att genom Skatteverket tillsvidare uttar 0,5% av min kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomst som medlemsavgift går till min lokala församling. OBS! Sista 4 siffror i personnumret är ett måste.